Giấc mộng cuối đời

ta sẽ dựng một chòi tranh nho nhỏ
bên cạnh dòng suối nước chảy êm êm
ta sẽ rủ một vài thằng bợm nhậu
đến cùng ta bày tiệc rượu thâu đêm

ta sẽ bẫy vài con chồn, con thỏ
đợi cuối tuần ướp sả ớt xào lăn
đám bạn bè còn đứa nào chết dở
hãy về đây cùng uống rượu ngắm trăng

ta sẽ vào tận rừng sâu, núi thẳm
bới rễ cây mà tìm thuốc trường sinh
khi buồn chán thì giả làm hảo hớn
chém cây rừng mà dựng trại Lương Sơn

ta sẽ tạc tượng em trên đỉnh núi
mượn mây ngàn dệt nốt mảnh xiêm y
và sẽ mượn sao trời đêm lấp lánh
kết thành xâu chuỗi ngọc lưu ly

cho em lộng lẫy trên ngôi Hoàng Hậu
và ta sẽ là một Quân Vương
sẽ diễn nốt vở tuồng thiên cổ
rồi trở về cùng cát bụi, mù sương!

Nguyễn Đức Nhơn