Thơ Diễn Ngâm

Nguyễn Đức Nhơn

Bấm Vào Mũi Tên Xanh Bên Trái Để Nghe

Download Name Play Size Duration
download  Bài Ca Dao Chiều 0.7 MB 3:00 min
download    Điền Gia Lạc
Douglas Adams
1.8 MB 7:56 min
download  Đò Sông Hương 0.6 MB 2:46 min
download  Đường Vắng 0.7 MB 3:10 min
download  Khách Lạ 1.5 MB 6:23 min
download  Mùa Gió Bấc 0.9 MB 4:03 min
download  Mười Năm Nợ Nần 0.8 MB 3:23 min
download  Như Qua Sông Dịch 0.8 MB 3:31 min
download  Ông Lão
Douglas Adams
0.7 MB 3:07 min
download  Sau Một Đêm Say 0.7 MB 3:10 min

Yên Sơn

Download Name Play Size Duration
download   Giới Thiệu CD 1.6 MB 1:46 min
download  Theo Gió Mây Ngàn 3.6 MB 3:55 min
download  Lối Cũ Vẫn Trong Tim 4.8 MB 5:12 min
download  Chỉ Là Nhánh Phù Vân 4.7 MB 5:06 min
download Hồn Bướm Mơ Tiên -VTuan 4 MB 4:21 min
download ChúcThư-Túy Hà 3.8 MB 4:08 min
download Ta Về -Vương Thảo Yên 5.2 MB 5:42 min

Phạm Tương Như

Download Name Play Size Duration
download Biển Đêm  5.4 MB 5:53 min
download Hạt Trắng 3.5 MB 3:52 min
download Chuốc Rượu  4.7 MB 5:05 min
download Tương Phùng 4.3 MB 4:39 min
download Dạ Ký 3.5 MB 3:50 min
download TinhSương 3.8 MB 4:12 min
download Sài Gòn Cơn Mùa Thu 5.1 MB 5:35 min
download Ánh Mắt MùaThu 4.8 MB 5:12 min
download ĐiểmTình 5.2 MB 5:37 min
download Chỉ Có Anh Buồn 5.7 MB 6:14 min
download Em Hoa Thể 3 MB 3:17 min
download Hương Áo Yêu 5.6 MB 6:07 min
download Vết Đời 3.9 MB 4:17 min
download BiểnChiều 4.8 MB