Khai Nguyên

Khai_nguyn

Tìm Em

Biết tìm em ở nơi đâu
Chia tay buổi ấy bên cầu năm xưa
Bờ xa hàng liễu bơ phờ
dưới dòng soi bóng hững hờ mây trôi

Nhìn nhau muốn nói bao lời
Mà sao căm nín miệng cười lệ tuôn
Người đi gởi lại nửa hồn
Người về mang nặng nỗi buồn cách xa

Đành rằng mấy chục năm qua
Mịt mù chinh chiến mắt nhòa ngóng trông
Cơn say muốn vút cầu vồng
Tìm trong bão lửa dang hồng còn không

Hằng đêm nến nhỏ giọt trong
Quàng tay ôm trọn một vòng hư vô

Khai Nguyên