Trồng cây chuối ngược

này bằng hữu! chén này ta uống cạn
giọt tình, giọt nghĩa, giọt thân thương
còn chén này ta xin mời bạn
cạn cùng ta một chén đoạn trường!

ta ngồi đây như trồng cây chuối ngược
nên thấy trời ở dưới, đất ở trên
mà cũng phải, có trồng cây chuối ngược
mới thấy đời là ghềnh thác chênh vênh.

ta đâu biết mình là sâu hay là bướm
nên một đời áo mão xênh xoang
và bạn ta con cào cào châu chấu
cũng lụa là dạo khắp đồng hoang

này bằng hữu! có nghĩ gì không vậy?
có thấy đời lặng lẽ trôi qua
và có biết ngày mai, ngày mốt…
có những người vội vã đi xa?!

cũng vậy thôi, đời vốn là như thế
nên chớ buồn, hãy cạn cùng ta
thêm một chén – rượu ngàn ly – đồ bỏ
nhằm nhò gì một chén quỳnh hoa…

Arlington, Oct – 2009
Nguyễn Đức Nhơn