Tiếng hát ru đời

thơ anh
như tiếng nấc
hát rong
giữa chợ đời
ru em
vào giấc ngủ
đời buồn
hơn mưa rơi
tặng anh
tiếng nhạn lưng trời
tặng anh
tiếng hát
ru đời
ru ta
lưng trời
một chuyến
bay xa
ngồi trên cánh sắt
ngắm
tà huy rơi…

Nguyễn Đức Nhơn