Tàn thu

âm buồn dạo khúc tàn thu
giọng u trầm khóc biệt mù non xa
lần theo gậy trúc mù lòa
ta lên giọng hát bài ca độc hành

tàn thu ta khóc một mình
túi thơ bầu rượu xóa hình hài em
tàu chiều khuất nẻo ga truông
ta rung đùi nhịp khúc buồn từ ly

tàn thu con nước thầm thì
bờ khe rêu phủ xanh rì dấu xưa
một cành hoa dại đong đưa
nước dâng tới gáy còn chưa giật mình

tàn thu em bỗng vô tình
con dao chém ngược một mình ta đau
chiếu chăng chừ đã phai màu
thôi đành ôm mảnh chiến bào qua đêm…

Nguyễn Đức Nhơn