Chào thua

chập chờn
nửa tỉnh
nửa say
nửa yên phận bạc
nửa cay cú đời
theo em
suốt mấy năm trời
chưa nghe em nói
một lời yêu ta !
biết em
nửa chính
nửa tà
nửa nâng niu
nửa chà đạp nhau
than trời
trách đất được sao !?
thôi đành
ngả mũ
cúi đầu chào thua…

Nguyễn Đức Nhơn