Như qua sông Dịch

mưa chiều ghé quán ngồi nghe nhạc
quán vắng nhạc buồn sầu miên man
“ai lướt đi ngoài sương gió
Nghe dường như tiếng thu đang tàn…”

guốc ai gõ nhịp trên hè vắng
từng bước rơi đều qua lối mơ
nửa chiều vàng vọt mưa và nắng
ta nghe chừng đâu đó một hơi thơ

cô bé ơi châm giùm ta điếu thuốc
cho cõi lòng bớt lạnh lúc chia xa
ta cũng muốn ngồi đây cho hết kiếp
ngặt đường đời thì rộng đến bao la

ta bỏ đi giữa trời mưa gió
từng giọt rơi buồn trên bến sông
như tráng sĩ một lần qua sông Dịch
biết có còn trở lại hay không?

bến sông vắng lòng người cũng vắng
khách giang hồ chọn kiếp phù vân
cô lái ơi ! chở giùm ta qua đó
nơi cuối trời nơi cuối nẻo bâng khuâng!

* Văn Cao

Nguyễn Đức Nhơn