Độc ẩm

“Trăm năm thân thế bóng tà dương…”
                                                              Nguyễn Bá Trác

Này bằng hữu
Đêm nay
Ta uống rượu
Uống một mình
Dưới ánh trăng suông
Ta cũng biết
Người xưa
Từng uống rượu
Uống một mình
Dưới bóng tà dương

Thương tuổi trẻ
Đã một lần gục ngã
Giờ tóc râu
Bạc trắng như sương
Ta cũng muốn
Quay lưng chào sự thật
Nhưng
Quay bên nào
Cũng chạm
Nỗi đau thương!!!…

Nguyễn Đức Nhơn
June.9.2011