Bến Xuân

(Kính tặng cố Nhạc sĩ Văn Cao
và nữ danh ca Hà Thanh)

Đêm nghe
Gió thoảng qua mành
Tiếng ai
Như tiếng Hà Thanh
Vọng về
Đàn chùng
Cung bậc tái tê
Nghe trong âm vọng
Não nề cung thương
Bến Xuân
Hay bến
Tầm Dương
Mà nghe
Từng khúc đoạn trường
Chia xa

Tiếng lòng
Trầm bổng ngân nga
Nghe buồn
Đứt ruột
Chị Hà Thanh ơi!…

Nguyễn Đức Nhơn