Bên khe suối nhỏ

hiền như con nước cuối mùa
re re chảy giữa đôi bờ quạnh hiu
ta ngồi ngó đám rong rêu
mà nghe mình cũng ít nhiều đắng cay
như con suối nhỏ nhoi này
hai mùa mưa nắng chợt đầy chợt vơi
may còn một chút thảnh thơi
ngồi đây mà ngó đất trời vu vơ.

Nguyễn Đức Nhơn