Bài ca dao chiều

dặm ngàn sông núi ngẩn ngơ
đường quanh mấy nẻo chiều trơ bóng tà
chập chờn giữa đỉnh đồi xa
khói in mấy nóc chòi pha sắc buồn
nắng chiều thoi thóp bên hiên
gió ru nhẹ cánh con chiền chiện bay
véo von giữa đất trời này
biết đâu rồi cũng một ngày chia xa.

Nguyễn Đức Nhơn