Núi rừng và tôi

chiều ở đây thật buồn
mây trời giăng tám hướng
thung lũng dày sương mù
tôi ngồi nghe gió hú

lão tiều phu đốn rừng
nghe đau từng nhát búa
có con chim lạc đàn
xoải cánh chiều qua núi

rừng ngàn năm vẫn buồn
chôn sâu niềm u uẩn
người ngàn năm vẫn còn
đi trong vòng lẩn quẩn…

rừng ngàn năm còn đó
tôi trăm năm còn đây
rừng lắc lay theo gió
tôi nhìn mưa thu bay…

Nguyễn Đức Nhơn