Đò Sông Hương

lang thang
chiều phố đông người
mím môi
nén một nụ cười xót xa
cầu gia hội
chợ đông ba
phố quen
người lạ
chiều qua lạnh lùng
mưa còn rơi
buốt dòng sông
lênh đênh
một chiếc đò không mái chèo
đò em
tôi lén gieo neo
giữa khoang
một chiếc đèn leo lét buồn.

Nguyễn Đức Nhơn